Cyhoeddi yn gyntaf: 21/02/2024 -

Wedi diweddaru: 27/03/2024 -

Gwiriwyd gan ein Panel Golygyddol

Cwestiynau Cyffredin am yr Hinsawdd

The climate and nature emergencies are hot topics across both mainstream media and social channels. With wide ranging views around barriers to action and what needs to happen to tackle the issues, it can be hard to unpick fact from fiction.  

Mae’r argyfyngau hinsawdd a natur yn bynciau llosg ar draws y cyfryngau prif ffrwd a’r sianeli cymdeithasol. Oherwydd y safbwyntiau amrywiol ynghylch rhwystrau i weithredu a’r hyn sydd angen digwydd i ddelio â’r materion hyn, gall fod yn anodd gwybod beth sy’n wir a beth sy’n anwir.  

Mae Strategaeth Ymgysylltu â’r Cyhoedd – Gweithredu ar Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ddarparu cyfathrebiadau cenedlaethol i helpu i feithrin ein dealltwriaeth o newid yn yr hinsawdd a chwalu mythau cyffredin. 

Dewch o hyd i’r atebion sydd eu hangen arnoch er mwyn gwneud dewisiadau gwyrdd yn y cwestiynau cyffredin hyn: 

Gweithredu ar newid yn yr hinsawdd

  Dewisiadau ynni cartref gwyrdd

   Dewisiadau trafnidiaeth werdd

    Dewisiadau dyddiol gwyrdd

     Dewisiadau bwyd gwyrdd

      I gael rhagor o gymorth neu gyngor ffoniwch

      0300 0604400

      Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol