Cysylltwch â ni

Os oes gennych gwestiwn am y wefan hon, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Ffôn: 0300 0604400 (Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30yb tan 5yp) 
Rhif rhyngwladol : (+44) 1443 845500 

E-bost: climatechange@gov.wales  
Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch: customerhelp@gov.wales 

Cyfeiriad Post :  
Cymorth Cwsmeriaid 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays  
Caerdydd 
CF10 3NQ 

Os oes angen i chi ymweld â ni’n bersonol ac yn methu dod o hyd i'n cyfeiriad, ffoniwch neu e-bostiwch ni am gyfarwyddiadau. 

Hygyrchedd 

Gallwch siarad â ni gan ddefnyddio gwasanaeth testun neu fideo. 

Mae dolenni sain yn ein swyddfeydd. Os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad â ni, gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Twitter: 
@WGClimateChange 
@NewidHinsawdd 

 Tanysgrifiwch i'r Bwletin Newid Hinsawdd i gael y newyddion, polisïau a’r digwyddiadau diweddaraf. 

I gael rhagor o gymorth neu gyngor ffoniwch

0300 0604400

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol