Gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth

Mae mwy na thair miliwn ohonom yng Nghymru. Dydy pawb ddim yn gallu gwneud popeth i frwydro yn erbyn newid hinsawdd, ond gall pawb wneud rhywbeth. Dewch i ni weld sut gallwn ni wneud gwahaniaeth, gyda'n gilydd.

Croeso i Gweithredu ar Newid Hinsawdd. Dan arweiniad Llywodraeth Cymru, rydym yn gweithio gydag eraill i adeiladu dyfodol gwyrddach i Gymru. Edrychwch ar ein casgliad o straeon ysbrydoledig, awgrymiadau defnyddiol ar ddewisiadau gwyrdd bob dydd, a'r manteision fydd y newidiadau hyn yn eu rhoi i bob un ohonom, o arbed arian, gwella ein hiechyd a'n lles, diogelu natur, a helpu ein cymunedau lleol i ffynnu.

Ymunwch â'r Mudiad: Mae'r Llywodraeth, busnesau, cymunedau a phobl o bob rhan o Gymru eisoes yn gweithredu.

Beth allwn ni ei wneud?

Dyma rai camau syml, bob dydd, i ni ddechrau lleihau ein heffaith ar y blaned.

Beth sy'n newydd

man planting in his garden

Cadwch i fyny â'r newyddion diweddaraf am yr hinsawdd

Tanysgrifiwch

Polisïau'r Llywodraeth

Beth sy'n digwydd yng Nghymru?

Dysgwch am bolisïau newid hinsawdd Llywodraeth Cymru

I gael rhagor o gymorth neu gyngor ffoniwch

0300 0604400

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol